Dit privacy beleid heeft betrekking op https://annettehagemeijer.nl
Annette Hagemeijer Fotografie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals is weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Annette Hagemeijer Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Dit is een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Emailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Annette Hagemeijer Fotografie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Annette Hagemeijer Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Het indien nodig bellen of mailen van u indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
– Het kunnen informeren van u over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Over bijzondere en/of gevoelige informatie die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij online activiteiten van hun kinderen, teneinde gegevensverzameling zonder ouderlijke toestemming te voorkomen. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via fotohagemeijer@gmail.com. Dan verwijderen we deze gegevens per ommegaande.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Annette Hagemeijer Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Wanneer u email of andere berichten naar ons verzendt, is het mogeljk dat we die berichten bewaren. Soms vragen we naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk om uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden.

Gebruik van cookies

Annette Hagemeijer Fotografie gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw evenetuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door Annette Hagemeijer Fotografie.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u toe te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar fotohagemeijer@gmail.com. Dat geldt tevens voor een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar over de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij vragen een kopie van uw identiteitsbewijs bij een dergelijk verzoek om zeker te weten dat het verzoek door u zelf is gedaan. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) paspoortnummer en BSN (burgerservicenummer) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Annette Hagemeijer Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We bewaren uw gegevens op onze eigen beveiligde server. Als u de indruk heeft dat u gegevens desondanks niet voldoende beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via fotohagemeijer@gmail.com

Veranderingen

Deze privacy verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy verklaring door te lezen.

Vragen of feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, dan kunt contact opnemen via fotohagemeijer@gmail.com.

Contactgegevens

Annette Hagemeijer Fotografie/The Wordfarm
Te Zwolle
Tel. 0031643131536

Boek je sessie